ДОСТАВКА НА РАДИОАКТИВЕН ИЗТОЧНИК -192 – ИРИДИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

9047519        «ДОСТАВКА НА РАДИОАКТИВЕН ИЗТОЧНИК -192 – ИРИДИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ»

Предмет: Публична покана

Дата: 11.11.2015г.

Документация: линк

–––-

Протокол на комисията

Дата: 27.11.2015г.

Документация: линк

–––-

Договор

Дата: 17.12.2015г.

Документация: линк