Доставка на медицински изделия по Приложение 1

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ВЪЗЛОЖЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2017-0013

Вид на процедурата: Пряко договаряне

Решение  ➡ линк (.pdf)

Покана  ➡ линк (.doc)

Документи и образци  ➡ линк (.rar)

Дата на качване: 29.11.2017г.


Решение  ➡ линк (.pdf)

Протокол 1  ➡  линк (.pdf)

Протокол 2  ➡  линк (.pdf)

Протокол 3  ➡  линк (.pdf)

Протокол и доклад  ➡  линк (.pdf)

Красиране  ➡  линк (.xls)

Дата на качване: 18.12.2017г.


Обявление за възложена поръчка  ➡ линк

05.01.2018г.


Обявление за поръчка  ➡ файл (.pdf) , линк към АОП

Обявление за поръчка  ➡ файл (.pdf) , линк към АОП

Договор Б.Браун Медикал ЕООД  ➡ файл (.pdf)

Договор Вега Медикал ЕООД  ➡ файл (.pdf)

Дата на качване: 01.02.2018г.


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Б.Браун Медикал ЕООД   ➡  изтегли (.pdf)

Дата на качване: 17.01.2020г.


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Вега Медикал ЕООД изтегли (.pdf)

Дата на качване: 10.03.2020г.