"Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви по Приложение 1" за нуждите на КОЦ - Шумен ЕООД

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ПЛАНИРАНА

Покана  ➡ изтегли 

Техническа спецификация по

Приложение 1 и ценова оферта  ➡ изтегли

Оферта  ➡ изтегли

Дата на качване: 07.05.2019г.