Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви по Приложение 1

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: АКТИВНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡  00979-2019-0002

Обявление  ➡ изтегли (.pdf)

Решение изтегли (.pdf)

Документация изтегли (.zip)

еЕEДОП  ➡ изтегли (.pdf)

Образци изтегли (.pdf)

Дата на качване: 04.07.2019г.


Разяснения  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 09.07.2019г.


Разяснения  ➡ линк1 ; линк2 ; линк3 ; линк4 (.pdf)

Дата на качване: 15.07.2019г.

Разяснения  ➡ линк1 линк2 (.pdf)

Дата на качване: 22.07.2019г.

Разяснения  ➡ линк1 ; линк2 (.pdf)

Дата на качване: 26.07.2019г.

Разяснения  ➡ линк1 ;  (.pdf)

Дата на качване: 29.07.2019г.


Протокол №:1изтегли (.pdf)

Дата на качване: 09.08.2019г.


Протокол №:2 ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 13.08.2019г.


Протокол №:3 ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 22.08.2019г.


Протокол №:4 ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 30.08.2019г.


СЪОБЩЕНИЕ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 04.09.2019г.


НОВО СЪОБЩЕНИЕ за пренасочване на отварянето на ценовите предложения на участниците! ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 06.09.2019г.


Протокол №:6 ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 18.09.2019г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е за насрочване на жребий ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 03.10.2019г.


Протокол ➡ изтегли (.pdf)

Доклад ➡ изтегли (.pdf) и класиране ➡ изтегли  (.pdf)

Решение ➡  изтегли (.pdf)

Дата на качване: 15.10.2019г.


Обявление за възложена поръчка – прекратени номенклатури по позиции  ➡  изтегли (.pdf)

Дата на качване: 18.11.2019г.


Договор № 150 Медиклим изтегли (.pdf) Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Договор № 151 Ка М  ➡ изтегли (.pdf) Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Договор № 152 Ди Ем Джи  ➡ изтегли (.pdf) Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Договор № 153 Софарма изтегли (.pdf) Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Договор № 154 Омнимед  ➡ изтегли (.pdf) Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Договор № 155 ЕТГ  ➡ изтегли (.pdf) Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Договор № 156 Лабекс  ➡ изтегли (.pdf) Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Договор № 157 Перфект  ➡ изтегли (.pdf) Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Договор № 158 РСР  ➡ изтегли (.pdf) Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Договор № 159 Б.Браун изтегли (.pdf) Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Договор № 160 Фаркол  ➡ изтегли (.pdf) Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Договор № 161 МТИ изтегли (.pdf) Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Договор № 162 Хелмед  ➡ изтегли (.pdf) Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Договор № 163 Агарта изтегли (.pdf) Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Договор № 164 Аквахим  ➡ изтегли (.pdf) Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Договор № 165 Екос М изтегли (.pdf) Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Договор № 166 Елпак изтегли (.pdf) Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Договор № 167 Медикард  ➡ изтегли (.pdf) Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Дата на качване: 09.12.2019г.


Приключил договор Омнимед 154 ➡ изтегли (.pdf)

oт дата: 04.01.2021


Обявление за приключване на договор Агарта -ЦМ ЕООД изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор Екос Медика ООД изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор Ка-М Медикъл ЕООД изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор Медиклим ЕООД изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор РСР ЕООД изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор Фаркол АД изтегли (.pdf)

Дата на качване: 26.07.2021г


Обявление за приключил договор Медикард ООД изтегли (.pdf)

Дата на качване: 28.07.2021г


Обявление за приключване на договор Б.Баун Медикал ЕООДизтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор Елпак Лизинг ЕООД ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор ЕТГ ЕООД ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор Аквахим АД ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор Ди Ем Джи Клиник ЕООД ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор Хелмед България ЕООД ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 30.08.2021г