00979-2013-0006 Доставка на медицински изделия и лабораторни реактиви - по таблица Приложение 1

Доставка на медицински изделия и лабораторни реактиви – по таблица Приложение 1

 00979-2013-0006

Решение за възлагане от №011/02.07.2013

Документ:  Обявление за обществена поръчка

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на:  02.07.2013

Уникален номер:  00979-2013-0006

Процедура:  Открита процедура по ЗОП

Документация: линк , линк

–––-

Протокол на комисията – Доставка на медицински изделия и лабораторни реактиви по таблица – Приложение 1, открита с Решение №011/02.07.2013 г.

Документ:  Обявление за обществена поръчка

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на:  05.08.2013

Уникален номер:

Процедура:  Открита процедура по ЗОП