"Доставка на лекарствен продукт" по Техническа спецификация - Приложение 1

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ВЪЗЛОЖЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2018-0004

Вид на процедурата: Пряко договаряне

Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Покана  ➡ изтегли (.doc)

Техническа спецификация  ➡ изтегли (.xls)

Проекто договор  ➡ изтегли (.doc)

еЕЕДОП  ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 11.05.2018г.


Протокол  ➡ изтегли (.pdf)

Доклад  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 29.05.2018г.


Договор Екофарм ЕООД  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 05.07.2018г. 


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ЕкоФарм ЕООД  ➡  изтегли (.pdf)

Дата на качване: 21.01.2020г.