"ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ” ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТААКТИВНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2019-0005

Решение  ➡ изтегли 

еЕЕДОП  ➡ изтегли (.zip)

Документация  ➡ изтегли (.pdf)

Приложения и образци  ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 07.11.2019г.


Съобщение  ➡  изтегли (.pdf)

Дата на качване: 08.11.2019г.


СЪОБЩЕНИЕ!

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

В ценово предложение за  процедура:

 “ Доставка на лекарствени продукти по Приложение 1 за ОП№1 и ОП №2 за провеждане на договаряне без обявление на основание чл.79 ал.1 т.1 от ЗОП, Приложение 4

 

Вместо: Стойност на опак.изчислена на база референтна стойност с ДДС актуална към 02.08.2019 г.ПЛС – приложение 2, както и

Стойност заплащана от НЗОК за опаковка в лв.с ДДС актуална към 01.08.2019 г.

 

Да се чете: Стойност на опак.изчислена на база референтна стойност с ДДС актуална към 01.11.2019 г.ПЛС – приложение 2

Стойност заплащана от НЗОК за опаковка в лв.с ДДС актуална към 01.11.2019 г.


Доклад  ➡ изтегли (.pdf)

Приложение 1  ➡ изтегли (.pdf)

Приложение 2  ➡ изтегли (.pdf)

Приложение 3  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол 1  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол 1  ➡ изтегли (.pdf)

Решение изтегли (.pdf)

Дата на качване: 02.12.2019г.


Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 19.12.2019г.


Договор Фьоникс изтегли (.pdf)

Обявление  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 17.01.2020г.


Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Договор Софарма  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 28.01.2020г.


Обявление приключил договор ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 11.01.2021 г.  


Обявление приключил договор ➡ изтегли (.pdf)

 Дата на качване: 12.01.2021 г.