Доставка на лекарствени продукти” по Приложение 1

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ПРЕКРАТЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2018-0010

Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление

Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Покана изтегли (.pdf)

еЕЕДОП  ➡  изтегли (.zip)

Документацияизтегли (.zip)

Приложения и образци  ➡  изтегли (.doc)

Дата на качване: 31.08.2018г.


Решение за прекратяване на процедурата  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 05.09.2018г.


Прекратена процедура изтегли (.pdf)

Дата на качване: 07.09.2018г.