Доставка на лекарствени продукти по Приложение 1

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ВЪЗЛОЖЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2018-0011

Вид на процедурата: Договаряне без обявление

Решение изтегли (.pdf)

Покана  ➡ изтегли (.doc)

еEЕДОП изтегли (.zip)

Документация  ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 13.09.2018г.


 

Протокол ЕКОФАРМ ЕООД  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол Софарма Трейдинг АД  ➡  изтегли (.pdf)

Протокол Фьоникс Фарма ЕООД  ➡ изтегли (.pdf)

Доклад изтегли (.pdf)

Решениеизтегли (.pdf) Договаряне  ➡ изтегли (.xls)

Дата на качване: 16.10.2018г.


Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 02.11.2018г. 


Договор ЕкоФарм ЕООД  ➡ изтегли (.pdf) , Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 07.12.2018г. 


Договор № 216 Софарма Трейдинг АД  ➡ изтегли (.pdf) , Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 12.12.2018г. 


Обявление за приключване на договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 26.11.2019г. 


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ЕкоФарм ЕООД  ➡  изтегли (.pdf)

Дата на качване: 21.01.2020г.