00979-2013-0007 Доставка на лекарства по Приложение 1

Процедура на Договаряне без обявление открита с Решение 014/22.07.2013 год.-Доставка на лекарства по Приложение 1

00979-2013-0007

Документ:  Обявление за обществена поръчка

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на:  23.07.2013

Уникален номер:

Процедура:  Договаряне без обявление 

–––-

Процедура – Доставка на лекарства по Приложение № 1. Класиране – Приложение № 1, 2, 3

Документ:  Обявление за обществена поръчка

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на:  26.07.2013

Уникален номер:

Процедура:  Договаряне без обявление