00979-2013-0004 Доставка на лекарства по Приложение 1

Доставка на лекарства по Приложение 1, Обявление за поръчка №544710 в АОП

00979-2013-0004

Възложител: „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на:  10.06.2013

Уникален номер:

Процедура:  Открита процедура по ЗОП

–––-

Протокол на комисията от 04.07.2013 г.-Доставка на лекарства по Приложение 1, в протокола от 04.07.2013 г. комисията е насрочила дата и час за отваряне на ценовите оферти/08.07.2013 г от 14.30 часа/

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на:  04.07.2013

Уникален номер:

Процедура:  Открита процедура по ЗОП