Доставка на Контейнер за зареждане GMplus 3/24iX afterloader без източник

00979-2015-0007 „Доставка на Контейнер за зареждане GMplus 3/24iX afterloader без източник“

Процедура: Процедура по реда на ЗОП

Вид: Договаряне без обявление чл. 90 ал. 1 т. 4 от ЗОП 

Дата: 23.11.2015г.

Документация: линк

–––-

Протокол на комисията

Дата: 08.12.2015г.

Документация: линк

–––-

Доклад

Дата: 08.12.2015г.

Документация: линк

–––-

Решение

Дата: 08.12.2015г. 

Документация: линк

–––-

Договор

Дата: 17.12.2015г.

Документация: линк 


Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Дата на качване: 20.10.2016г.

Документация: линк