Доставка на консумативи към комплект за обездвижване и позициониране на пациента по техническа спецификация

9050673   „Доставка на консумативи към комплекти за обездвижване и позициониране на пациента“ по Техническа спецификация

Процедура: Публична покана

Дата на качване: 22.02.2016г.

Документация: линк

–––-

Протокол на комисията

Дата на качване: 08.03.2016г.

Документация: линк

–––-

Договор

Дата на качване: 31.03.2016г.

Документация: линк