Доставка на камини за подготвяне на цитостатици

9050672   „Доставка на камини за подготвяне на цитостатици – 2 броя” по Техническа спецификация

Процедура: Публична покана

Дата на качване: 22.02.2016г.

Документация: линк

–––-

Разяснение

Дата на качване: 25.02.2016г.

Документация: линк

–––-

Разяснение

Дата на качване: 26.02.2016г.

Документация: линк

–––-

Протокол на комисията

Дата на качване: 17.03.2016г.

Документация: линк

–––-

Договор -> линк

Приложения договор -> линк

Дата на качване: 05.04.2016г.


Прекратяване на договор

Дата на качване: 06.06.2016г.

Документация: линк