Доставка на вакуумни елементи – радиолампи главен Тиратрон-2 броя, към линейни ускорители модел Unique TM Performance 2074 и 2075 по Техническа спецификация-Приложение 1

 

 

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ИЗПЪЛНЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2018-0012

Вид на процедурата: Пряко договаряне

Решение  ➡ изтегли

Покана  ➡ изтегли

еЕЕДОП  ➡ изтегли

Документация  ➡ изтегли

Дата на качване: 13.09.2018г.


Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол  ➡ изтегли (.pdf)

Доклад  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 04.10.2018г.


Договор  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 30.10.2018г.


Обявление за приключване на      ➡  изтегли (.pdf)

договор за обществена поръчка

Дата на качване: 07.02.2019г.