„Доставка на вакуумен елемент, към линеен ускорител модел Unique TM Performance” по Техническа спецификация

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ИЗПЪЛНЕНА

АОП – 00979-2018-0005 

Вид на процедурата: Пряко договаряне

Решение за откриване на процедурата: Решение

Покана договаряне: Покана договаряне

Заявление за участие: espd-request

Образци и приложения: 

Ценово-предложение-образец

Техническо-предложение-Обр

Техническа спецификация на Вакуумен елемент

Проект на договор

Дата на качване: 18.05.2018г.


Доклад  и протокол

Дата на качване: 01.06.2018г.


Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Договор  ➡ изтегли

Дата на качване: 06.07.2018г.


Обявление за приключване на договор  ➡ изтегли

Дата на качване: 30.04.2019г.