„Доставка на вакуумен елемент (защитен тиратрон в модулатор за високо напрежение), към линеен ускорител модел Unique TM Performance 2074” по Техническа спецификация-Приложение 1

 

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ИЗПЪЛНЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2018-0006

Вид на процедурата: Пряко договаряне

Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Покана изтегли  (.doc)

еЕЕДОП  ➡ изтегли (.zip)

Образци  ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 25.06.2018г.


Решение  ➡ изтегли

Доклад  ➡ изтегли

Протокол изтегли

Дата на качване: 12.07.2018г.


Обявление  ➡ изтегли  (.pdf)

Договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 09.08.2018г. 


Обявление за приключване на договор  ➡ изтегли

Дата на качване: 30.04.2019г.