Доставка на бордове за позициониране и имобилизация на пациента съвместими със система CLINAC UNIQUE тм

9050674   “ Доставка на бордове за позициониране и имобилизация на пациента, съвместими със система Clinac Unique“по Техническа спецификация

Процедура: Публична покана

Дата на качване: 22.02.2016г.

Документация: линк

–––-

Протокол на комисията

Дата на качване: 08.03.2016г.

Документация: линк

–––-

Договор

Дата на качване: 31.03.2016г.

Документация: линк