Доставка на биохимичен анализатор

9047977 „Доставка на биохимичен анализатор„ за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД

Процедура: Публична покана

Дата: 23.11.2015г.

Документация: линк

–––-

Протокол на комисията

Дата: 08.12.2015г.

Документация: линк

–––-

Договор

Дата: 14.01.2015г.

Документация: линк