Доставка на автоматичен имунологичен анализатор

9045776 Доставка на автоматичен имунологичен анализатор

Процедура: Публична покана

Дата: 09.09.2015г.

Документация: линк

–––-

Протокол на комисията

Дата: 06.10.2015г.

Документация: линк

–––-

Договор

Дата: 19.10.2015

Документация: линк