00979-2014-0004 Доставка на медицински консумативи по Приложение 1

С настоящата поръчка „Доставка на медицински консумативи по Приложение 1“, ще се осигури периодична доставка на медицински консуматив за отделенията, сектор образна диагностика, клинична и патохистологична лаборатория на КОЦ-Шумен ЕООД.                00979-2014-0004

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (599389)

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 15.04.2014

Процедура: Профил на купувач

Документация: линк

–––-

Протоколи на комисията относно: Доставка на медицински консумативи по Приложение 1

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 28.05.2014

Процедура: Профил на купувач

Документaция: линк

–––-

Протокол отваряне ценови оферти за мед. консумативи

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 05.06.2014

Процедура: Профил на купувач

Документaция: Линк

–––-

Протокол на комисията – искане на мостри медицински консумативи.

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 21.07.2014

Процедура: Профил на купувач

Документация: линк

–––-

Протокол на комисията относно искане на обосновки за мед. консумативи

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 15.08.2014

Процедура: Профил на купувач

Документация: линк

–––-

Искане на обосновка по процедура доставка на мед. консумативи по приложение 1

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 25.08.2014

Процедура: Публична покана

Документация: линк

–––-

Протокол на комисията на дата  за жребий за процедура доставка на мед. консумативи

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 25.08.2014

Процедура: Публична покана

Документация: линк

–––-

Решение за класиране на участниците по процедура с предмет: „Доставка на медицински консумативи“ по приложение 1

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 01.09.2014

Процедура: Решение за класиране по процедурa

Документация: линк