ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА – 4 ЕТАЖ ” ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1

00979-2016-0005   ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА – 4 ЕТАЖ ” ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Вид процедура: Публично състезание

Дата на качване: 23.08.2016г.

Документация: линк

Решение -> линк

Обявление -> линк


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НАСРОЧВА отваряне на ценовото предложение на участникa

за 30.09.2016г, 11.00 часа, в офис „Счетоводство” в сграда

„Лъчетерапия”, етаж 4, гр.Шумен, ул.”Васил Априлов” №63,

„КОЦ-Шумен” ЕООД.

Дата на качване: 27.09.2016г.


Решение -> линк

Протокол -> линк

Протокол и доклад -> линк

Дата на качване: 03.10.2016г.


Договор -> линк

Обявление за възложена поръчка -> линк

Дата на качване: 20.10.2016г.


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 28.03.2019г.