Доставка и замяна на комплект рентгенова тръба

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ИЗПЪЛНЕНА

00979-2017-0002   Доставка и замяна на комплект рентгенова тръба

със следните параметри: топлинен капацитет на анода – 8,0 MHU;

площ на малкия фокус „кв.мм.“-042кв.мм. /0,7мм х 0,6мм/; площ

на големия фокус /кв.мм./- 0,63 кв.мм. /0,9мм х 0,7 мм/; максимален

ток на тръбата, позволяващ минимум 5 сек. Постоянно спирално

сканиране – 800 mA; максимално топлоотдаване на анода – 2100 kHU на минута.

Вид на публикацията: Пряко договаряне

Дата на качване: 22.02.2017г.

Покана -> линк

Решение -> линк

Ценово предложение -> линк

Техническо предложение -> линк

Договор -> линк

Образци -> линк


Решение -> линк

Протокол -> линк

Доклад -> линк

Дата на качване: 10.03.2017г.


Обявление за възложена поръчка изтегли

Дата на качване: 04.04.2017г.


Договор -> линк

Дата на качване: 04.04.2017г.


Обявление за приключил договор изтегли

Дата на качване: 14.06.2018г.