00979-2013-0008 Извършване на допълнителни СМР на строеж "Сграда за лъчетерапия"

Договаряне без обявление чл. 90 ал. 1 т. 8 от ЗОП

00979-2013-0008 – прекратена

Извършване на допълнителни СМР на строеж „Сграда за лъчетерапия“описани по видове и обеми в Приложение 1. Допълнителните работи е необходимо да завършат в срок до 30.10.2013 г.

Документ:  Обявление за обществена поръчка

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на:  22.08.2013

Уникален номер:

Процедура:  Договаряне без обявление чл. 90 ал. 1 т. 8 от ЗОП

Документация: линк