00979-2013-0009 Извършване на допълнителни СМР на строеж "Сграда за лъчетерапия"

Договаряне без обявление чл.90 ал.1 т.8 от ЗОП – прекратена

00979-2013-0009

Извършване на допълнителни СМР на строеж „Сграда за лъчетерапия“описани по видове и обеми в Приложение 1. Допълнителните работи е необходимо да завършат в срок до 30.10.2013 г.

Документ:  Обявление за обществена поръчка

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на:  30.08.2013

Уникален номер:

Процедура:  Договаряне без обявление чл.90 ал.1 т.8 от ЗОП

–––-

Решение за прекратяване на Допълнителни СМР на строеж „Сграда за лъчетерапия“

Документ:  Обявление за обществена поръчка

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на:  04.10.2013

Уникален номер:

Процедура:  Договаряне без обявление чл.90 ал.1 т.8 от ЗОП

Документация: линк