00979-2013-0003 Доставка на електрическа енергия за нуждите на "КОЦ-Шумен" ЕООД

Доставка на електрическа енергия за нуждите на „КОЦ-Шумен“ ЕООД

00979-2013-0003

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на:  22.03.2013

Уникален номер:

Процедура:  Открита процедура по ЗОП

Документация: линк