00979-2013-0005 Абонаментна поддръжка и консултиране за програмни продукти:

Абонаментна поддръжка и консултиране за програмни продукти:

00979-2013-0005

  1. Гама Кодмастер
  2. Гама Мултилаб
  3. Гама Мултилаб-Кааб
  4. Гама Стор   

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на:  01.07.2013

Уникален номер:

Процедура:  Договаряне без обявление 

Документация: 546872

–––-

Процедура – Абонаментна поддръжка и конултиране за програмни продукти

Решение за избор на изпълнител

Документ:  Обявление за обществена поръчка

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на:  30.07.2013

Уникален номер:

Процедура:  Договаряне без обявление