00979-2014-0002 Доставка на лекарства по приложение 1

Договаряне без обявление с предмет: Доставка на лекарства по приложение 1, открита с решение 002

00979-2014-0002

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 11.03.2014

Процедура: Профил на купувач

Документация: линк