00979-2014-0001 Доставка на лекарства по приложение 1

Договаряне без обявление с предмет: Доставка на лекарства по приложение 1 открита с решение 001

00979-2014-0001

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 11.03.2014

Процедура: Профил на купувач

Документация: линк