Абонаментна софтуерна поддръжка на болнична информационна система на „КОЦ-ШУМЕН”ЕООД

9045075   “Абонаментна софтуерна поддръжка на болнична информационна система на „КОЦ-ШУМЕН”ЕООД гр.Шумен, включваща програмните продукти – Гама Кодмастер, Гама МултиЛаб, Гама МултиЛаб-КААВ, Гама Стор.

Процедура: Публична покана

Дата: 20.08.2015г.

Документация: линк

–––-

Протокол на комисията

Дата: 04.09.2015г.

Документация: линк

–––-

Договор

Дата: 01.10.2015г.

Документация: линк