Процедури по вътр. конкурентен избор

00080-2019-0022 Процедура по вътрешен конкурентен избор за „Доставка на лекарствени продукти по ОП № 1 за нуждите на КОЦ – Шумен ЕООД по РД № 11 – 270“

 

Покана изтегли (.pdf)

Договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 13.08.2020г.

Покана  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 19.08.2020г.

Решение за определяне на изпълнител  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол на комисията  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 08.09.2020г.

Обявление за възложена поръчка ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 124 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 125 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 126 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 127 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 128 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 129 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 130 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 131 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 135 ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 02.11.2020г.


00080-2019-0022 Процедура по вътрешен конкурентен избор за „Доставка на лекарствени продукти по ОП № 2 за нуждите на КОЦ – Шумен ЕООД по РД № 11 – 277“

Покана  ➡ изтегли (.pdf)

Договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 13.08.2020г.

Решение на комисията  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол на комисията  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 04.09.2020г.

Покана за сключване на договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 17.09.2020г.

Обявление за възложена поръчка ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 117 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 118 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 119 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 120 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 121 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 122 ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 123 ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 02.11.2020г.