Отделение по oнкологична хирургия

 

Екип

Началник отделение:
д-р Свилен Арнаудов
0887 887 553

Доц. д-р Кирил Киров
0889 652 084

д-р Димитър Димитров
0897 930 997

д-р Красимир Владев
0888 706 291

д-р Сийка Ченгелиева

д-р Михаил Ковачев
0887 527 185

д-р Румен Генов
0888 745 063

д-р Тони Тонев – уролог
0887 239 515

ст.мед.с.
Светла Колева

Телефони
054/800 147