Отделение по гастроентерология

 

Екип

Началник отделение:
д-р Емилия Василeва

Лекари
д-р Гергана Янкова
д-р Кръстю Кръстев

ст.мед.с. Веселина Стоянова

Сектор Палиативни грижи:
д-р Кръстю Кръстев

Телефони
054/800 747