"Koмплексен онкологичен център - Шумен" ЕООД

Процедура по реда на ЗОП

   Доставка на радиофармацевтичен препарат FDG-18

   Доставка на Контейнер за зареждане GMplus 3/24iX afterloader без източник

   УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 2/ДВА/БРОЯ ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМИ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ

   Доставка на лекарства по Приложение 1

   00979-2015-0003 Доставка на лекарства по Приложение 1

   00979-2015-0002 Цялостно сервизно обслужване на извънгаранционна образно…

   00979-2015-0001 (ПРЕКРАТЕНА) Цялостно сервизно обслужване на извънгаранционна образно-диагностична апаратура…

   Доставка на електрическа енергия за сградата на „Комплексен онкологичен център“ЕООД гр.Шумен

   00979-2014-0008 УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 2/ДВА/БРОЯ ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМИ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ

   00979-2014-0007 Доставка на лекарства по Приложение1