Процедура по реда на ЗОП

   ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1

   Доставка на медицински изделия по Приложение 1

   Доставка на радиофармацевтичен препарат FDG-18

   Доставка на лекарствени продукти по приложение 1

   ДОСТАВКА НА ХИБРИДНА SPECT/CT СИСТЕМА КОМБИНИРАЩА ГАМА КАМЕРА С ДВА ДЕТЕКТОРА С ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ В ИНТЕГРИРАНО ГЕНТРИ, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

   ДОСТАВКА ЧРЕЗ НАЕМ НА ПОЗИТРОННО – ЕМИСИОНЕН КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ /РЕТ/СТ скенер/ ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

   Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на правоимащите от „КОЦ-Шумен” ЕООД

   Доставка и замяна на комплект рентгенова тръба

   ДОСТАВКА ЧРЕЗ НАЕМ НА ПОЗИТРОННО – ЕМИСИОНЕН КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ /РЕТ/СТ скенер/ ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

   ДОСТАВКА НА ХИБРИДНА SPECT/CT СИСТЕМА КОМБИНИРАЩА ГАМА КАМЕРА С ДВА ДЕТЕКТОРА И КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ С МИНИМУМ 2 СРЕЗА ЗА ЕДНА РОТАЦИЯ В ИНТЕГРИРАНО ГЕНТРИ