Публични покани

   9034295 (НЕ ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ) Доставка на радиоактивен източник – 192 – иридий по техническа спецификация

   Публична покана с предмет: „Строителство в лъчетерапевтично отделение“ съгласно спецификация Приложение 1

   Публична покана с предмет: Доставка на радиоактивен източник – 192 – иридий по техническа спецификация

   Публична покана с предмет сервизно обслужване на уредба за брахитерапия

   Публична покана с предмет – „Абонаментна софтуерна поддръжка на болн. информационна система“

   Публична покана с предмет – Пране, сушене и гладене на болнично бельо от отделенията на „КОЦ – Шумен“

   Публична покана с предмет – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на правоимащите от „КОЦ – Шумен“ ЕООД

   Публична покана с предмет – Доставка на компютърни и офис машини

   Публична покана – Доставка на компютърни и офис машини