"Koмплексен онкологичен център - Шумен" ЕООД

Публични покани

   Доставка на автоматичен имунологичен анализатор

   Абонаментна софтуерна поддръжка на болнична информационна система на „КОЦ-ШУМЕН”ЕООД

   9043563 „Строителство в лъчетерапевтично отделение – етаж 4“

   „Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на правоимащите от „КОЦ-Шумен” ЕООД”

   9038570 „Строителство в лъчетерапевтично отделение – етаж 3“ съгласно спецификация Приложение 1

   9038315 Доставка на консумативи към комплекти за обездвижване и позициониране на пациента

   9038316 (Оттеглена) Строителство в лъчетерапевтично отделение

   9035352 Доставка на радиоактивен източник – 192 – иридий по техническа спецификация

   9035351 СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ

   9034296 (НЕ ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ) СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ