Преходни публикации

   00979-2013-0007 Доставка на лекарства по Приложение 1

   00979-2013-0006 Доставка на медицински изделия и лабораторни реактиви – по таблица Приложение 1

   00979-2013-0005 Абонаментна поддръжка и консултиране за програмни продукти:

   00979-2013-0004 Доставка на лекарства по Приложение 1

   Решение – Лекарства №004/15.04.2013

   00979-2013-0003 Доставка на електрическа енергия за нуждите на „КОЦ-Шумен“ ЕООД

   00979-2012-0001 Доставка на Медицински изделия – по Приложение 1