Информация за обяви

   № 8 Доставка на дизелов трифазен агрегат минимум 200 КВТ, за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД

   №7 “Пране, сушене и гладене на болнично бельо, включващо 2 обособени позиции -“ Пране по термодезинфекционния метод, сушене и гладене“ и „Пране по химиотермодезинфекционния метод, сушене и гладене“ на болнично бельо на „КОЦ-Шумен“ЕООД

   №6 Доставка на еднократни кръгли съшиватели с чупеща се глава по 4 обособени позиции, съгласно ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за нуждите на “КОЦ- Шумен”ЕООД

   № 6 Пране, сушене и гладене на болнично бельо от отделенията на „КОЦ-Шумен“ЕООД

   № 5 СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОФИЛАКТИКА, ТРУД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ, ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, РЕГУЛЯРНА ПОДМЯНА НА ИЗТОЧНИКА СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

   № 4 Доставка на консумативи към комплекти за обездвижване и позициониране на пациента по Техническа спецификация

   № 3 Сервизно обслужване на уредба за брахитерапия

   № 2 Строителство в лъчетерапевтично отделение – етаж 4 – заседателна зала

   № 1 „Доставка на камини за подготвяне на цитостатици – 2 броя” по Техническа спецификация