Информация за обяви

   №18 „ Доставка, монтаж, изготвяне на проект – лъчезащита и пускане в експлоатация на Мобилен рентгенов апарат, тип Кугел, за нуждите на „КОЦ –ШУМЕН” ЕООД по Приложение 1

   № 17 „ Доставка на оригинални консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД по Техническа спецификация – Приложение 1

   № 16 „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка по обособени позиции, съгласно Техническа спецификация – Приложение 1”

   №15″Доставка на индивидуални средства за имобилизация, съвместими със система „Linac Unique TM“ по Техническа спецификация-Приложение 1

   №14 „ Доставка на ехограф за нуждите на гастро ентерология” по Техническа спецификация – Приложение 1

   №13 „Доставка на канцеларски материали и отпечатване на медицински формуляри по обособени позиции, съгласно Техническа спецификация – Приложение 1”

   № 12 „Извършване на строително монтажни, ремонти дейности и преустройство на помещение по обособени позиции по Техническа спецификация – Приложение 1”

   № 11 „ Доставка на фабрично рециклиран инжектор ” по Техническа спецификация – Приложение 1

   № 10 „Доставка на консумативи за офис техника ” по Техническа спецификация – Приложение 1

   № 9 СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОФИЛАКТИКА, ТРУД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ, ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, РЕГУЛЯРНА ПОДМЯНА НА ИЗТОЧНИКА СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ