Правила

  Разрешение за осъществяване на лечебна дейност

oт дата: 13.07.2011

Линк към документа: ТУК
  Разрешение за откриване на болнична аптека

от дата: 13.07.2009

Линк към документа: ТУК
  Удостоверение № 310-1

oт дата: 13.07.2009

Линк към документа: ТУК
  Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред

oт дата: 13.07.2011

Линк към документа: ТУК
  Правилник за устройството и дейността на Служба по трудова медицина

oт дата: 13.07.2009

Линк към документа: ТУК