9038570 "Строителство в лъчетерапевтично отделение - етаж 3" съгласно спецификация Приложение 1

9038570 „Строителство в лъчетерапевтично отделение – етаж 3“ съгласно спецификация Приложение 1

Предмет: Публична покана

Дата: 02.02.2015

Документация: линк

–––-

Разяснение

Дата: 05.02.2015

Документация: линк

–––-

Протокол

Дата: 16.02.2015

Документация: линк

–––-

Договор 

Дата: 10.03.2015

Документация: линк

Информация за извършени плащания по сключени договори, след проведена процедура по ЗОП с предмет:

<<Стройтелство в лъчетерапевтично отделение – етаж 3>>

Договор № / 2015  Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание за плащане Дата на качване
054/15 9038570     Кънстракшън груп ЕООД    
 054/15 9038570  26.2.2015  27549,55  Кънстракшън груп ЕООД  по ф-ра 0-782  06.03.2015
 054/15  9038570  25.3.2015  105203,4  Кънстракшън груп ЕООД  по ф-ра 0-784   06.04.2015
 054/15  9038570  28.4.2015  124035  Кънстракшън груп ЕООД  по ф-ра 0-788  05.05.2015
 054/15  9038570  5.6.2015  59319,22  Кънстракшън груп ЕООД  по ф-ра 1-202/29.05.2015г.  15.06.2015