„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1” ЗА НУЖДИТЕ НА „КОЦ-ШУМЕН”ЕООД

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: АКТИВНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2020-0005

Вид на процедурата: Открита процедура

Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление  ➡ изтегли (.pdf)

еЕЕДОП   ➡ изтегли (.zip)

Документация  ➡ изтеглиизтегли (.pdf)

Образци и Приложения  ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 12.06.2020г.


Разясненияизтегли (.pdf)

Дата на качване: 06.07.2020г.


Разяснения ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 13.07.2020г.


Разяснения ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 15.07.2020г.


Разяснение изтегли (.pdf)

Дата на качване: 20.07.2020г.


Протокол  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 05.08.2020г.


Протокол  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 27.08.2020г.


Съобщение

НАСРОЧВА отваряне на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ  ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1” ЗА  НУЖДИТЕ НА „КОЦ-ШУМЕН”ЕООД за 23.09.2020г, 10.30 часа, „Конферента зала“ на „КОЦ-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.”Васил Априлов” №63, ет.ІV.

Дата на качване: 15.09.2020г.


Протокол на комисията  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 28.09.2020г.


Съобщение: изтегли

НАСРОЧВА провеждането публичен жребий по реда на чл.58, ал.3 от ППЗОП на 09.10.2020г. от 10:00 часа в сграда „Лъчелечение“, ет.4, конферентна зала, гр. Шумен, ул.“Васил Априлов“ №63 между участниците:

За 1-во място:

ОП №1, номенклатура №3 – „Софарма Трейдинг” АД и „Хелмед България” ЕООД;

ОП №1, номенклатура №100 – „Софарма Трейдинг” АД и „Хелмед България” ЕООД;

ОП №4, номенклатура №30 – „Аквахим 2020” ЕООД и „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД.

Дата на качване: 06.10.2020г.


Протокол на комисията № 1 ➡ изтегли (.pdf)

Протокол на комисията № 2 ➡ изтегли (.pdf)

Протокол на комисията № 3 ➡ изтегли (.pdf)

Протокол на комисията № 4 ➡ изтегли (.pdf)

Протокол на комисията № 5 ➡ изтегли (.pdf)

Протокол на комисията № 6 ➡ изтегли (.pdf)

Протокол на комисията № 7 ➡ изтегли (.pdf)

Протокол на комисията № 8 ➡ изтегли (.pdf)

Протокол на комисията № 9 ➡ изтегли (.pdf)

Протокол на комисията № 10 ➡ изтегли (.pdf)

Доклад ➡ изтегли (.pdf)

Решение ➡ изтегли (.pdf)  Класиране ➡ изтегли (.xls)

Дата на качване: 13.10.2020


Решение ➡ изтегли (.pdf) Класиране ➡ изтегли (.xls)

Дата на качване: 19.10.2020 г.


Решение ➡ изтегли (.pdf) Класиране ➡ изтегли (.xls)

Дата на качване: 20.10.2020 г.


Решение ➡ изтегли (.pdf) Класиране ➡ изтегли (.xls)

Дата на качване: 20.10.2020 г.


Решение ➡ изтегли (.pdf) 

Дата на качване: 21.10.2020 г.


Обявление за възложена поръчка ➡ изтегли (.pdf) 

Дата на качване: 30.10.2020 г.


Обявление за възложена поръчка ➡ изтегли (.pdf) 

Дата на качване: 09.11.2020 г.


Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Договор №167 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №163 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №161 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №169 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №168 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №159 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №157 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №162 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №158 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №164 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №166 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №156 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №160 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №165 ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 03.12.2020г.