Доставка на електрическа енергия за сградата на "Комплексен онкологичен център"ЕООД гр.Шумен

00979-2014-0009   Доставка на електрическа енергия за сградата на „Комплексен онкологичен център“ЕООД гр.Шумен ул.Васил Априлов 63, област Шумен

Решение за откриване на процедура

Дата: 01.12.2014

Документация: линк

–––-

Становище

Дата: 16.01.2015

Документация: линк

–––-

Договор

Дата: 16.01.2015

Документация: линк

–––-

Информация за сключен договор

Дата: 16.01.2015

Документация: линк

–––-

Информация за извършени плащания по сключени договори, след проведена процедура по ЗОП с предмет:

<<Доставка на ел. енергия за „КОЦ-Шумен“ ЕООД>>

Договор № / 2015 

Уникален № в РОП

Дата на плащане

Сума Фирма Основание за плащане Дата на качване
011/15 00979-2014-0009 28.01.2015 21694,08 Енерго Про Продажби АД по ф-ри за м.01.2015г.  09.02.2015
011/15 00979-2014-0009 26.2.2015 36139,24 Енерго Про Продажби АД по ф-ри за м.02.2015г.  06.03.2015
 011/15  00979-2014-0009  25.3.2015  17405,63  Енерго Про Продажби АД  по ф-ри за м.03.2015г.   06.04.2015
 011/15  00979-2014-0009  28.4.2015  18538,36  Енерго Про Продажби АД  по ф-ри за м.04.2015г.  05.05.2015
 011/15  00979-2014-0009  2.6.2015  15365,88  Енерго Про Продажби АД  по ф-ри за м.05.2015г.   11.06.2015
 011/15  00979-2014-0009  30.6.2015  16379,98  Енерго Про Продажби АД  по ф-ри за м.06.2015г.   10.07.2015
 011/15  00979-2014-0009  31.7.2015  18890,52  Енерго Про Продажби АД  по ф-ри за м.07.2015г.   07.08.2015

011/15

 00979-2014-0009  01/092015  19041,62   Енерго Про Продажби АД  по ф-ри за м.08.2015г.   15.09.2015
 011/15 00979-2014-0009 30.9.2015 22041,26 Енерго Про Продажби АД по ф-ри за м.09.2015г.  09.10.2015
 011/15  00979-2014-0009  30.10.2015  15879,4  Енерго Про Продажби АД  по ф-ри за м.10.2015г.   27.11.2015
011/15 00979-2014-0009 30.11.2015 г. 19588,54 Енерго Про Продажби АД по ф-ри за м.11.2015г.  30.12.2015
011/15 00979-2014-0009 23.12.2015 16491,57 Енерго Про Продажби АД по ф-ри за м.12.2015г.  22.01.2016
011/15 00979-2014-0009 27.1.2016 18400,56 Енерго Про Продажби АД по ф-ри за м.01.2016г.  17.02.2016
011/15 00979-2014-0009 29.2.2016 20848,72 Енерго Про Продажби АД по ф-ри за м.02.2016г.  29.03.2016
011/15 00979-2014-0009 31.03.2016 16812.73 Енерго Про Продажби АД по ф-ри за м.03.2016г.  29.04.2016
011/15 00979-2014-0009 28.04.2016 17563.59 Енерго Про Продажби АД по ф-ри за м.04.2016г. 27.05.2016
011/15 00979-2014-0009 02.06.2016 15421.38 Енерго Про Продажби АД по ф-ри за м.05.2016г. 29.06.2016
011/15 00979-2014-0009 29.07.2016 18568.21 Енерго Про Продажби АД по ф-ри за м.07.2016г. 08.08.2016
011/15 00979-2014-0009 31.08.2016 18889.27 Енерго Про Продажби АД по ф-ри за м.08.2016г. 22.09.2016
011/15 00979-2014-0009 04.10.2016 7729.54 Енерго Про Продажби АД по ф-ри за м.08.2016г. 24.10.2016
131/16 00979-2016-0002  01.11.2016. 3072.95 Енерго Про Продажби АД по ф-ри за м.09.2016г. 25.11.2016
131/16 00979-2016-0002  30.11.2016 12439,83 Енерго Про Продажби АД по ф-ри за м.10.2016г.  21.12.2016
131/16 00979-2016-0002  28.12.2016 20036,81 Енерго Про Продажби АД по ф-ри за м.11.2016г.  26.01.2017
131/16 00979-2016-0002  31.1.2017 12844,54 Енерго Про Продажби АД по ф-ри за м.01.2017г.  28.02.2017
131/16 00979-2016-0002  2.3.2017 14215,07 Енерго Про Продажби АД по ф-ри за м.02.2017г.  30.03.2017
131/16 00979-2016-0002  6.4.2017 10729,62 Енерго Про Продажби АД по ф-ри за м.03.2017г.  28.04.2017
131/16 00979-2016-0002  27.4.2017 10298,12 Енерго Про Енергийни услуги АД по ф-ри за м.04.2017г.  25.05.2017
131/16 00979-2016-0002  5.6.2017 9340,39 Енерго Про Енергийни услуги АД по ф-ри за м.05.2017г.  28.06.2017
131/16 00979-2016-0002  5.7.2017 9372,61 Енерго Про Енергийни услуги АД по ф-ри за м.06.2017г.  27.07.2017
131/16 00979-2016-0002  7.8.2017 10657,2 Енерго Про Енергийни услуги АД по ф-ри за м.07.2017г.  30.08.2017