Публична покана с предмет - Изграждане на вентилационна система

bg051PO001

 

Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Публична покана

от дата: 26.11.2012

Изграждане на вентилационна система свързана с безопасни и здравословни условия на труд в КОЦ-ШУМЕН ЕООД