Преустройство на помещение на съществуваща СПЕКТ-ГАМА КАМЕРА на КОЦ-Шумен ЕООД в хибридна СПЕКТ/СТ-ГАМАКАМЕРА, УПИ I, кв.580-гр.Шумен".

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ПЛАНИРАНА

Покана  ➡ изтегли 

Количествено стойностна сметка  ➡ изтегли

Технически проекти и количествени сметки  ➡ изтегли

Дата на качване: 08.05.2019г.


Доклад  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 17.05.2019г.


Пазарна консултация  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 18.06.2019г.