„Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на правоимащите от „КОЦ-Шумен” ЕООД

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА : ИЗПЪЛНЕНА

Линк към агенцията за обществени поръчки  ➡  00979-2019-0004

Обявление изтегли (.pdf)

Решение изтегли (.pdf)

Документацияизтегли (.pdf)

Образциизтегли

еEЕДОПизтегли

Дата на качване: 11.07.2019г.


Разяснение изтегли (.pdf)

Дата на качване: 22.07.2019


Протокол 1 ➡  изтегли (.pdf)

Дата на качване: 02.08.2019


СЪОБЩЕНИЕ за насрочване отваряне

на ценовите предложение ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 02.08.2019г. 


Протокол 2 ➡  изтегли (.pdf)

Дата на качване07.08.2019


Протокол 3 и Доклад ➡ протоколдоклад (.pdf)

Решение: ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване12.08.2019


Договор ➡  изтегли (.pdf)

Линк към агенцията за обществени поръчки за обявление за възложена поръчка ➡  линк 

Дата на качване: 02.09.2019


Информация за приключен договор ➡  изтегли (.pdf)

Дата на качване: 17.11.2020