ДОСТАВКА ЧРЕЗ НАЕМ НА ПОЗИТРОННО – ЕМИСИОНЕН КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ /РЕТ/СТ скенер/ ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вид на процедурата: Открита

Образци -> линк

Указания за участие -> линк

Дата на качване: 15.12.2016г.


Решение -> линк

Обявление -> линк

Дата на качване: 19.12.2016г.


Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Дата на качване: 20.12.2016г.

Документация: линк


Протокол 1 -> линк

Протокол 2 -> линк

Решение -> линк

Дата на качване: 09.01.2017г.


ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА

Документация: линк

Дата на качване: 31.01.2017г.