Доставка на радиофармацевтичен препарат FDG-18

00979-2015-0006 „Доставка на радиофармацевтичен препарат FDG-18” за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД

Процедура: Процедура по реда на ЗОП

Дата: 24.11.2015г.

Документация: линк

–––

Решение за прекратяване

Дата: 08.01.2016г.

Документация: линк