„Доставка на медицински монитори, сървър и изграждане на система за съхранение, обработка и пренос на медицински изображения в медицински стандарт DICOM”

00979-2016-0001   „Доставка на медицински монитори, сървър и изграждане на система за

съхранение, обработка и пренос на медицински изображения в медицински стандарт DICOM”

за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД

Вид на процедурата: Открита

Дата на качване: 02.03.2016г.

Документация: линк

–––-

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Дата на качване: 30.03.2016г.

Документация: линк

–––-

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НАСРОЧВА отваряне на ценовите предложения на участниците в настоящата процедура

на 12.04.2016г, 10.00 часа, в офис „Аптека”, в сградата на „КОЦ – Шумен” ЕООД,

гр.Шумен,  ул.”Васил Априлов” №63.

Дата на качване: 07.04.2016г.

–––-

Решение

Дата на качване: 25.04.2016г.

Документация: линк

–––-

Протоколи

Дата на качване: 25.04.2016г.

Документация: линк 1 линк 2 , линк 3


Договор

Дата на качване: 14.09.2016г.

Документация: линк


Информация за сключен договор

Дата на качване: 17.09.2016г.

Документация: линк


Върната гаранция за участие

Дата: 16.09.2016г.

  1. Медикъл имидж ЕООД – 833.33 лв.
  2.  Софтуерна компания ЕООД – 833.33 лв.

Дата на качване: 27.09.2016г.


Протокол -> линк

Решение -> линк

Дата на качване: 20.02.2017г.